Fjernvarmedeklaration 2023 - Sdr. Omme Varmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Sdr. Omme Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,37%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
1.8086 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
14,5
g/GJ
52,2
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
5,3
g/GJ
19,1
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
1,8
kg/GJ
6,5
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
14,5
g/GJ
52,2
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
119,0
g/GJ
428,4
mg/kWh
CO (Kulilte)
317,3
g/GJ
1142,3
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
9,7
g/GJ
34,9
mg/kWh
Partikler (TSP)
25,1
g/GJ
90,4
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Sdr. Omme Varmeværk

CVR: 24989712

Nedergårdsvej 30 | 7260 Sønder Omme

+45 75 34 12 46 | fjvvarmevaerk@gmail.com

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06