Fjernvarmedeklaration 2023 - Ballen-Brundby Fjernvarme A.m.b.a.
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Ballen-Brundby Fjernvarme A.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,34%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
4.2214 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,9
kg/GJ
3,1
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
52,9
g/GJ
190,4
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
7,1
g/GJ
25,6
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
4,2
kg/GJ
15,2
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
202,6
g/GJ
729,4
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
160,1
g/GJ
576,4
mg/kWh
CO (Kulilte)
572,7
g/GJ
2061,7
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
12,9
g/GJ
46,4
mg/kWh
Partikler (TSP)
37,1
g/GJ
133,6
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Ballen-Brundby Fjernvarme A.m.b.a.

CVR: 27827853

Ballenvej 51 | 8305 Samsø

+45 24 60 23 62 | buchhavem@gmail.com

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06