Fjernvarmedeklaration 2023 - Højslev Nr.Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a.
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Højslev Nr.Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
100%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
2.1539 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
17,3
g/GJ
62,3
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
6,3
g/GJ
22,7
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
2,2
kg/GJ
7,8
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
17,3
g/GJ
62,3
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
141,7
g/GJ
510,1
mg/kWh
CO (Kulilte)
377,9
g/GJ
1360,4
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
11,5
g/GJ
41,4
mg/kWh
Partikler (TSP)
29,9
g/GJ
107,6
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Højslev Nr.Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

CVR: 18849518

Søbyvej 48 | 7840 Højslev

+45 22 98 93 80 | varmemester@varme7840.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06