Fjernvarmedeklaration 2023 - Brovst Fjernvarme amba
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Brovst Fjernvarme amba

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
81,59%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
25.3264 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
23,7
kg/GJ
85,4
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
21,5
g/GJ
77,4
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
3,8
g/GJ
13,7
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
25,3
kg/GJ
91,2
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
13,0
g/GJ
46,8
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
99,4
g/GJ
357,8
mg/kWh
CO (Kulilte)
217,8
g/GJ
784,1
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
9,2
g/GJ
33,1
mg/kWh
Partikler (TSP)
17,3
g/GJ
62,3
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Brovst Fjernvarme amba

CVR: 37809217

Bøgebakker 21, Brovst Fjernvarme | 9460 Brovst

+45 98 23 35 66 | brovst@brovstfjv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06