Fjernvarmedeklaration 2023 - Hjørring Varmeforsyning amba
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Hjørring Varmeforsyning amba

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
81,38%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
19.4311 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
18,4
kg/GJ
66,1
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
17,2
g/GJ
61,9
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
2,3
g/GJ
8,3
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
19,4
kg/GJ
70,0
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
11,1
g/GJ
40,0
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
114,7
g/GJ
412,9
mg/kWh
CO (Kulilte)
115,0
g/GJ
414,0
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
3,6
g/GJ
13,0
mg/kWh
Partikler (TSP)
9,9
g/GJ
35,6
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hjørring Varmeforsyning amba

CVR: 64544616

Buen 7 | 9800 Hjørring

+45 96 24 15 00 | hv@hjvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06