Fjernvarmedeklaration 2022 - Assens Fjernvarme A.m.b.a.
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2022

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
100%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
1.9957 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
15,0
g/GJ
54,0
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
5,4
g/GJ
19,4
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
2,0
kg/GJ
7,2
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
15,0
g/GJ
54,0
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
122,4
g/GJ
440,6
mg/kWh
CO (Kulilte)
326,5
g/GJ
1175,4
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
9,9
g/GJ
35,6
mg/kWh
Partikler (TSP)
25,8
g/GJ
92,9
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Assens Fjernvarme A.m.b.a.

CVR: 27837417

Fabriksvej 5, Assens | 9550 Mariager

+45 98 58 38 66 | assens.fjernvarme@tdcadsl.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06