Fjernvarmedeklaration 2022 - Løgstør Fjernvarmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Løgstør Fjernvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2022

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,23%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
2.2845 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,4
kg/GJ
1,6
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
24,4
g/GJ
87,8
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
4,1
g/GJ
14,8
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
2,3
kg/GJ
8,2
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
88,9
g/GJ
320,0
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
93,6
g/GJ
337,0
mg/kWh
CO (Kulilte)
312,1
g/GJ
1123,6
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
7,8
g/GJ
28,1
mg/kWh
Partikler (TSP)
21,2
g/GJ
76,3
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Løgstør Fjernvarmeværk

CVR: 19201414

Blekingevej 8 | 9670 Løgstør

+45 98 67 12 58 | jn@logstorfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06