Fjernvarmedeklaration 2022 - Bredebro Varmeværk a.m.b.a.
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2022

Data fra 2021

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
91,44%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
12.7444 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
10,7
kg/GJ
38,6
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
30,9
g/GJ
111,2
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
4,2
g/GJ
15,1
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
12,7
kg/GJ
45,9
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
13,2
g/GJ
47,5
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
105,6
g/GJ
380,2
mg/kWh
CO (Kulilte)
250,7
g/GJ
902,5
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
11,5
g/GJ
41,4
mg/kWh
Partikler (TSP)
20,0
g/GJ
72,0
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

CVR: 22927213

Søndergade 8 | 6261 Bredebro

+45 74 71 08 08 | pj@bredebro-fjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06