Fjernvarmedeklaration 2022 - Vorupør Kraftvarmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Vorupør Kraftvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2022

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
89,85%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
17.836 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
14,5
kg/GJ
52,1
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
68,0
g/GJ
244,8
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
5,5
g/GJ
19,8
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
17,8
kg/GJ
64,2
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
151,7
g/GJ
546,1
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
138,5
g/GJ
498,6
mg/kWh
CO (Kulilte)
439,6
g/GJ
1582,6
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
15,9
g/GJ
57,2
mg/kWh
Partikler (TSP)
28,1
g/GJ
101,2
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vorupør Kraftvarmeværk

CVR: 18021080

Toosholmvej 6 | 7700 Thisted

+45 97 93 82 27 | post@voruporkraftvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06