Fjernvarmedeklaration 2022 - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Fjernvarmedeklaration 2022

31.01.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,94%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
2.685 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,1
kg/GJ
0,3
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
40,3
g/GJ
145,1
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
5,4
g/GJ
19,4
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
2,7
kg/GJ
9,7
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
154,3
g/GJ
555,5
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
120,9
g/GJ
435,2
mg/kWh
CO (Kulilte)
436,1
g/GJ
1570,0
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
9,8
g/GJ
35,3
mg/kWh
Partikler (TSP)
28,2
g/GJ
101,5
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

CVR: 14926402

Hovvej 37A | 4490 Jerslev Sjælland

+45 59 59 56 38 | nyavl@varmevaerk.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.