Fjernvarmedeklaration 2023 - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,97%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
2.5499 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,1
kg/GJ
0,2
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
39,5
g/GJ
142,2
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
5,3
g/GJ
19,1
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
2,5
kg/GJ
9,2
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
151,3
g/GJ
544,7
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
118,5
g/GJ
426,6
mg/kWh
CO (Kulilte)
427,5
g/GJ
1539,0
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
9,6
g/GJ
34,6
mg/kWh
Partikler (TSP)
27,6
g/GJ
99,4
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

CVR: 14926402

Hovvej 37A | 4490 Jerslev Sjælland

+45 59 59 56 38 | nyavl@varmevaerk.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06