Fjernvarmedeklaration 2023 - Vinderup Varmeværk A.m.b.a
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Vinderup Varmeværk A.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
84,91%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
20.0988 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
13,5
kg/GJ
48,6
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
227,3
g/GJ
818,3
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
0,9
g/GJ
3,2
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
20,1
kg/GJ
72,4
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
10,4
g/GJ
37,4
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
110,4
g/GJ
397,4
mg/kWh
CO (Kulilte)
152,5
g/GJ
549,0
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
12,0
g/GJ
43,2
mg/kWh
Partikler (TSP)
1,8
g/GJ
6,5
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vinderup Varmeværk A.m.b.a

CVR: 31220912

Sevelvej 67 | 7830 Vinderup

+45 97 44 13 62 | js@vinderupvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06