Fjernvarmedeklaration 2023 - Marstal Fjernvarme
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Marstal Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,65%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
2.2348 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
1,7
kg/GJ
6,1
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
5,3
g/GJ
19,1
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
1,5
g/GJ
5,4
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
2,2
kg/GJ
8,0
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
0,8
g/GJ
2,9
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
45,4
g/GJ
163,4
mg/kWh
CO (Kulilte)
84,8
g/GJ
305,3
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
59,4
g/GJ
213,8
mg/kWh
Partikler (TSP)
13,2
g/GJ
47,5
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Marstal Fjernvarme

CVR: 31220319

Jagtvej 2 | 5960 Marstal

+45 62 53 15 64 | info@solarmarstal.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06