Fjernvarmedeklaration 2022 - Marstal Fjernvarme
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Marstal Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2022

31.01.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,52%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
1.3216 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,7
kg/GJ
2,5
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
5,2
g/GJ
18,7
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
1,6
g/GJ
5,8
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
1,3
kg/GJ
4,8
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
0,6
g/GJ
2,2
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
50,4
g/GJ
181,4
mg/kWh
CO (Kulilte)
95,7
g/GJ
344,5
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
3,1
g/GJ
11,2
mg/kWh
Partikler (TSP)
8,0
g/GJ
28,8
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Marstal Fjernvarme

CVR: 31220319

Jagtvej 2 | 5960 Marstal

+45 62 53 15 64 | info@solarmarstal.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.