Fjernvarmedeklaration 2022 - Glamsbjerg-Haarby Varmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2022

31.01.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
88,61%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
9.3244 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
7,3
kg/GJ
26,4
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
21,2
g/GJ
76,3
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
4,9
g/GJ
17,6
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
9,3
kg/GJ
33,6
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
13,1
g/GJ
47,2
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
112,7
g/GJ
405,7
mg/kWh
CO (Kulilte)
289,1
g/GJ
1040,8
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
10,4
g/GJ
37,4
mg/kWh
Partikler (TSP)
22,6
g/GJ
81,4
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk

CVR: 25387910

Teglværksvej 10 | 5620 Glamsbjerg

+45 64 72 15 68 | drift@ghvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.