Fjernvarmedeklaration 2023 - Hals fjernvarme amba
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Hals fjernvarme amba

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,95%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
2.1103 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,1
kg/GJ
0,5
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
24,7
g/GJ
88,9
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
4,8
g/GJ
17,3
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
2,1
kg/GJ
7,6
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
76,3
g/GJ
274,7
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
109,3
g/GJ
393,5
mg/kWh
CO (Kulilte)
341,7
g/GJ
1230,1
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
8,8
g/GJ
31,7
mg/kWh
Partikler (TSP)
24,2
g/GJ
87,1
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hals fjernvarme amba

CVR: 22662910

Bygmestervej 9-11 | 9370 Hals

+45 98 25 24 11 | driftsleder@halsfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06