Fjernvarmedeklaration 2022 - Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2022

02.06.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,97%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
2.1075 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,1
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
28,6
g/GJ
103,0
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
4,6
g/GJ
16,6
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
2,1
kg/GJ
7,6
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
100,4
g/GJ
361,4
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
103,1
g/GJ
371,2
mg/kWh
CO (Kulilte)
346,7
g/GJ
1248,1
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
8,4
g/GJ
30,2
mg/kWh
Partikler (TSP)
23,5
g/GJ
84,6
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a

CVR: 10411912

Fanøvej 15 | 8382 Hinnerup

+45 86 98 53 40 | peter@hinnerupfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.