Fjernvarmedeklaration 2023 - Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
70,85%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
19.5208 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
19,3
kg/GJ
69,5
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
1,9
g/GJ
6,8
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
0,6
g/GJ
2,2
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
19,5
kg/GJ
70,3
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
2,5
g/GJ
9,0
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
26,3
g/GJ
94,7
mg/kWh
CO (Kulilte)
24,7
g/GJ
88,9
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
1,9
g/GJ
6,8
mg/kWh
Partikler (TSP)
10,2
g/GJ
36,7
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

CVR: 22340417

Nordholmen 1 | 2650 Hvidovre

+45 36 49 38 90 | taj@avedore-holme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06