Fjernvarmedeklaration 2024 - Gørding Varmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Gørding Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
97,8%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
7.2624 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
5,7
kg/GJ
20,7
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
15,0
g/GJ
54,0
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
4,2
g/GJ
15,1
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
7,3
kg/GJ
26,1
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
12,3
g/GJ
44,3
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
98,7
g/GJ
355,3
mg/kWh
CO (Kulilte)
249,7
g/GJ
898,9
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
8,5
g/GJ
30,6
mg/kWh
Partikler (TSP)
19,6
g/GJ
70,6
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Gørding Varmeværk

CVR: 20049928

Nørregade 55 | 6690 Gørding

+45 75 17 80 36 | mail@goerdingvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06