Fjernvarmedeklaration 2023 - Thorsager Fjernvarmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Thorsager Fjernvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
100%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
3.2654 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
51,6
g/GJ
185,8
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
6,9
g/GJ
24,8
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
3,3
kg/GJ
11,8
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
197,6
g/GJ
711,4
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
154,7
g/GJ
556,9
mg/kWh
CO (Kulilte)
558,5
g/GJ
2010,6
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
12,5
g/GJ
45,0
mg/kWh
Partikler (TSP)
36,1
g/GJ
130,0
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Thorsager Fjernvarmeværk

CVR: 12575130

Nørregade 26, Thorsager | 8410 Rønde

+45 86 37 95 66 | tfv@djursnet.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06