Fjernvarmedeklaration 2023 - Mørke Fjernvarme
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Mørke Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
100%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
3.1485 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
49,7
g/GJ
178,9
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
6,6
g/GJ
23,8
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
3,1
kg/GJ
11,3
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
190,6
g/GJ
686,2
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
149,2
g/GJ
537,1
mg/kWh
CO (Kulilte)
538,6
g/GJ
1939,0
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
12,1
g/GJ
43,6
mg/kWh
Partikler (TSP)
34,8
g/GJ
125,3
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Mørke Fjernvarme

CVR: 35580913

fabriksvej 20 | 8544 Mørke

+45 86 37 72 30 | info@moerkefjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06