Fjernvarmedeklaration 2023 - Hjordkær Fjernvarme
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Hjordkær Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,99%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
0.9558 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
7,6
g/GJ
27,4
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
2,8
g/GJ
10,1
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
1,0
kg/GJ
3,4
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
7,6
g/GJ
27,4
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
62,3
g/GJ
224,3
mg/kWh
CO (Kulilte)
166,1
g/GJ
598,0
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
101,4
g/GJ
365,0
mg/kWh
Partikler (TSP)
84,4
g/GJ
303,8
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hjordkær Fjernvarme

CVR: 12389132

Grønhøj 13 | 6230 Rødekro

+45 74 66 67 47 | mail@hjfjv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06