Fjernvarmedeklaration 2023 - Møldrup Varmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Møldrup Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
62,03%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
29.9596 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
27,2
kg/GJ
98,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
92,9
g/GJ
334,4
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
0,5
g/GJ
1,8
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
30,0
kg/GJ
107,9
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
3,4
g/GJ
12,2
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
44,2
g/GJ
159,1
mg/kWh
CO (Kulilte)
29,8
g/GJ
107,3
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
18,5
g/GJ
66,6
mg/kWh
Partikler (TSP)
1,8
g/GJ
6,5
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Møldrup Varmeværk

CVR: 33171412

Bøgevej, 1 | 9632 Møldrup

+45 86 69 21 00 | moldrupvarme@vip.cybercity.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06