Fjernvarmedeklaration 2022 - Skagen Varmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Skagen Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2022

31.01.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
58,03%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
27.9826 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
25,3
kg/GJ
91,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
102,4
g/GJ
368,6
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
0,5
g/GJ
1,8
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
28,0
kg/GJ
100,7
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
6,2
g/GJ
22,3
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
50,5
g/GJ
181,8
mg/kWh
CO (Kulilte)
37,4
g/GJ
134,6
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
19,4
g/GJ
69,8
mg/kWh
Partikler (TSP)
2,1
g/GJ
7,6
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Skagen Varmeværk

CVR: 33507410

Ellehammervej 21 | 9990 Skagen

+45 98 44 17 66 | tr@skagenvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.