Fjernvarmedeklaration 2023 - Skagen Varmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Skagen Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
70,2%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
26.9575 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
24,3
kg/GJ
87,6
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
88,8
g/GJ
319,7
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
0,6
g/GJ
2,2
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
27,0
kg/GJ
97,0
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
6,9
g/GJ
24,8
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
49,4
g/GJ
177,8
mg/kWh
CO (Kulilte)
40,6
g/GJ
146,2
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
16,3
g/GJ
58,7
mg/kWh
Partikler (TSP)
2,5
g/GJ
9,0
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Skagen Varmeværk

CVR: 33507410

Ellehammervej 21 | 9990 Skagen

+45 98 44 17 66 | tr@skagenvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06