Fjernvarmedeklaration 2023 - Bogense Forsyningsselskab
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Bogense Forsyningsselskab

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
91,66%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
14.2805 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
12,4
kg/GJ
44,6
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
21,2
g/GJ
76,3
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
4,9
g/GJ
17,6
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
14,3
kg/GJ
51,4
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
15,5
g/GJ
55,8
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
120,2
g/GJ
432,7
mg/kWh
CO (Kulilte)
292,2
g/GJ
1051,9
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
10,6
g/GJ
38,2
mg/kWh
Partikler (TSP)
23,3
g/GJ
83,9
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Bogense Forsyningsselskab

CVR: 64831712

Fynsvej 5 | 5400 Bogense

+45 64 81 16 10 | post@bogensef.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06