Fjernvarmedeklaration 2022 - Uldum Varmeværk A.m.b.a.
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Uldum Varmeværk A.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2022

28.03.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
99,95%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
1.9373 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,1
kg/GJ
0,2
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
14,1
g/GJ
50,8
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
5,1
g/GJ
18,4
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
1,9
kg/GJ
7,0
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
14,1
g/GJ
50,8
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
115,6
g/GJ
416,2
mg/kWh
CO (Kulilte)
308,0
g/GJ
1108,8
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
9,4
g/GJ
33,8
mg/kWh
Partikler (TSP)
24,4
g/GJ
87,8
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Uldum Varmeværk A.m.b.a.

CVR: 16500313

Industrisvinget 9 | 7171 Uldum

+45 75 67 86 09 | info@uldumvarmevaerk.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.