Fjernvarmedeklaration 2023 - RMU Forsyning ApS
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

RMU Forsyning ApS

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
98,31%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
3.3345 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
1,0
kg/GJ
3,6
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
22,9
g/GJ
82,4
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
6,4
g/GJ
23,0
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
3,3
kg/GJ
12,0
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
17,5
g/GJ
63,0
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
145,0
g/GJ
522,0
mg/kWh
CO (Kulilte)
382,8
g/GJ
1378,1
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
12,7
g/GJ
45,7
mg/kWh
Partikler (TSP)
30,2
g/GJ
108,7
mg/kWh

Kontaktoplysninger

RMU Forsyning ApS

CVR: 37124559

Industrisvinget 9 | 7171 Uldum

+45 75 67 86 09 | info@rmuf.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06