Fjernvarmedeklaration 2023 - Nørre Alslev Fjernvarme
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Nørre Alslev Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
77,68%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
48.8714 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
47,4
kg/GJ
170,7
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
18,3
g/GJ
65,9
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
3,5
g/GJ
12,6
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
48,9
kg/GJ
175,9
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
120,6
g/GJ
434,2
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
218,7
g/GJ
787,3
mg/kWh
CO (Kulilte)
207,0
g/GJ
745,2
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
5,2
g/GJ
18,7
mg/kWh
Partikler (TSP)
16,8
g/GJ
60,5
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Nørre Alslev Fjernvarme

CVR: 60094411

Peter L. Jensensvej 4 | 4840 Nørre Alslev

+45 54 43 55 57 | info@na-fjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06