Fjernvarmedeklaration 2022 - Nysted Varmeværk a.m.b.a
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Nysted Varmeværk a.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2022

31.01.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
100%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
3.5909 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
107,2
g/GJ
385,9
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
3,1
g/GJ
11,2
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
3,6
kg/GJ
12,9
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
82,5
g/GJ
297,0
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
101,9
g/GJ
366,8
mg/kWh
CO (Kulilte)
284,2
g/GJ
1023,1
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
7,0
g/GJ
25,2
mg/kWh
Partikler (TSP)
14,9
g/GJ
53,6
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Nysted Varmeværk a.m.b.a

CVR: 27695949

Egevænget 1 | 4880 Nysted

+45 54 87 10 80 | mail@nystedvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.