Fjernvarmedeklaration 2023 - Nysted Varmeværk a.m.b.a
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Nysted Varmeværk a.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
100%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
5.9516 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
0,0
kg/GJ
0,0
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
179,8
g/GJ
647,3
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
3,5
g/GJ
12,6
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
6,0
kg/GJ
21,4
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
93,9
g/GJ
338,0
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
143,1
g/GJ
515,2
mg/kWh
CO (Kulilte)
352,2
g/GJ
1267,9
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
9,2
g/GJ
33,1
mg/kWh
Partikler (TSP)
16,3
g/GJ
58,7
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Nysted Varmeværk a.m.b.a

CVR: 27695949

Egevænget 1 | 4880 Nysted

+45 54 87 10 80 | mail@nystedvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06