Fjernvarmedeklaration 2022 - Aars Fjernvarme amba
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Aars Fjernvarme amba

Fjernvarmedeklaration 2022

28.03.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
75,4%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
27.4436 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
26,8
kg/GJ
96,4
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
5,8
g/GJ
20,9
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
1,8
g/GJ
6,5
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
27,4
kg/GJ
98,8
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
10,5
g/GJ
37,8
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
124,6
g/GJ
448,6
mg/kWh
CO (Kulilte)
69,8
g/GJ
251,3
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
2,9
g/GJ
10,4
mg/kWh
Partikler (TSP)
7,6
g/GJ
27,4
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Aars Fjernvarme amba

CVR: 54442912

Dybvad Møllevej 1 | 9600 Aars

+45 99 98 80 70 | info@aarsfjv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.