Fjernvarmedeklaration 2023 - Aars Fjernvarme amba
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Aars Fjernvarme amba

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
76,33%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
27.1005 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
26,5
kg/GJ
95,4
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
4,1
g/GJ
14,8
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
1,8
g/GJ
6,5
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
27,1
kg/GJ
97,6
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
11,1
g/GJ
40,0
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
124,7
g/GJ
448,9
mg/kWh
CO (Kulilte)
68,3
g/GJ
245,9
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
23,3
g/GJ
83,9
mg/kWh
Partikler (TSP)
8,6
g/GJ
31,0
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Aars Fjernvarme amba

CVR: 54442912

Dybvad Møllevej 1 | 9600 Aars

+45 99 98 80 70 | info@aarsfjv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06