Fjernvarmedeklaration 2023 - Outrup Varmeværk A.M.B.A
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Outrup Varmeværk A.M.B.A

Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
64,69%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
38.2108 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
36,2
kg/GJ
130,4
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
63,5
g/GJ
228,6
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
0,8
g/GJ
2,9
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
38,2
kg/GJ
137,6
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
5,7
g/GJ
20,5
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
49,3
g/GJ
177,5
mg/kWh
CO (Kulilte)
39,9
g/GJ
143,6
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
13,4
g/GJ
48,2
mg/kWh
Partikler (TSP)
2,9
g/GJ
10,4
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Outrup Varmeværk A.M.B.A

CVR: 11325319

Centrum 2 | 6855 Outrup

+45 75 25 15 10 | post@outrupvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06